Skip to main content

LEGE OHARRA


WEBGUNEAREN TITULARRAREN NORTASUNA

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (aurrerantzean LSSIYCE) xedatutako betebeharren arabera, FAGOR, S.COOP.ek adierazten du webgune honen titularra FAGOR, S.COOP. dela, IFZ: F- 20096525, helbidea San Andres auzoa, z.g., Posta kutxa 67 20500 Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa) eta helbide elektronikoa

FAGOR, S.COOP. Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dagoela, Kooperatiba Elkarteen Inskripzio Liburuko 510. folioan, 89.1.311 inskripzio zenbakiarekin.

WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZAK

WEB ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUENAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

  1. FAGOR, S.COOP.ek bere gain hartuko du edozein unetan eta aurrez jakinarazi beharrik gabe, WEBean agertzen den informazioan edo haren aurkezpenean edo konfigurazioan aldaketak eta eguneratzeak egiteko eskubidea. Horren aurkakoa izan gabe, aldaketa horiek erabiltzaileei jakinarazten saiatuko da, betiere zirkunstantziek hori ahalbidetzen badute.
  2. WEBerako sarbidea eta bertan agertzen den informazioa erabiltzeko modua hori egiten duenaren erantzukizun esklusiboa izango da. FAGOR, S.COOP.ek ez du erantzukizunik izango informaziorako sarbide edo erabilera horretatik eratorritako edozein ondorioren, kalteren edo galeren gainean, bere eskuduntzak zehatz-mehatz erabiliz bete behar dituen legezko xedapenak aplikatzetik eratorritako jarduera horietan izan ezik.
  3. FAGOR, S.COOP.ek ez ditu bermatzen eskainitako informazioa edo zerbitzuak, modu zuzenean edo zeharkakoan, aplikagarriak diren legeen arabera eman beharrekoak diren edo kooperatiba honen eta webaren erabiltzailearen artean adostutako hitzarmenean esplizituki zehaztuta geratzen diren bermeak izan ezik.
  4. FAGOR, S.COOP.ek ez du bermatzen hirugarren batzuek emandako edukia, ezta emandako informazioaren egiazkotasuna, fidagarritasuna, zehaztasuna, aukera edo egokitasuna ere, erabiltzaileek edo beste edozein pertsonak horri ematen dioten helbururako.

WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

  1. Edozein unetan, erabiltzaileak WEB honetan agertzen diren zerbitzuak legezko moduan erabili beharko ditu indarrean dagoen legeriak xedatutakoa betez, FAGOR, S.COOP.en jabetza intelektualeko eskubideak errespetatuz.
  2. Erabiltzaileak ez du FAGOR, S.COOP.ek eskuragarri jartzen dizkion zerbitzuen bidez edukietan kalteak edo aldaketak eragin ditzakeen inolako ekintzarik egingo; horrez gain, ez du WEBaren zuzeneko funtzionamendua oztopatuko, ez du inolako arazo teknikorik sortuko, birus informatikoak izan ditzaketen elementuak ez ditu igorriko eta ez du WEB hau nolabait erabat edo partzialki kaltetuko, interferituko edo etengo; horrez gain, ez du beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoa interbenituko edo aldatuko.

WEBGUNEAREN ETA HORREN ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUAGATIK BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK SALBUESTEA

  1. FAGOR, S.COOP.ek ez du bermatzen webgune honen eta honetan eskaintzen dituen zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasuna eta jarraitutasuna.

Horrela, webgunearen eta horren zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasun edo jarraitutasun gabeziagatik erator daitezkeen edozein motatako kalte eta galerengatik edozein erantzukizun mota baztertzen da.

Edonola ere, FAGOR, S.COOP.ek ahaleginik handienak egingo ditu webgune hau etengabe eskuragarri egon ahal izateko.

  1. FAGOR, S.COOP.ek datu pertsonalen pribatutasun politikak erabiltzaileen eskura jartzen ditu. (PRIBATUTASUN POLITIKARAKO ESTEKA) FAGOR, S.COOP.ek erabiltzaileak emandako datu pertsonalen konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta segurtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun teknikoko eta antolaketa mailako neurri guztiak ezarri ditu.
  2. FAGOR, S.COOP.ek gai horretan segurtasuna bermatzeko beharrezko neurri guztiak ezarri dituen arren, ez du webgune honen edukietan birusik edo erabiltzailearen sistema informatikoan edo haren sistema informatikoan gordeta dauden dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan (softwarean eta hardwarean) aldaketak eragin ditzakeen elementurik ez dagoenik kontrolatzen edo bermatzen.

FAGOR, S.COOP.ek ez du bere gain hartuko edukietan egon daitezkeen birusek sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan eta abarretan sortutako aldaketek eragindako edozein motatako kalte eta galerengatik inolako erantzukizunik.

  1. FAGOR, S.COOP.ek ez du bermatzen webgunerako sarbidean eta edukian akatsik ez dagoela. Horregatik, webgunearen erabiltzaileak FAGOR, S. COOP. salbuetsiko du webguneak nabigatzen ari den bitartean fidagarritasunari, erabilgarritasunari edo itxaropen faltsuari buruz eragin diezaiokeen edozein erantzukizunetatik.

JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Webgune honen eta bertan agertzen diren elementuen gaineko jabetza intelektualeko eskubideak FAGOR, S. COOP.en jabetzakoak dira, edukiak hornitzeko dagokion kontratua izenpetu duten enpresen kasuan izan ezik. Eskubide horiek jabetza intelektualeko eta industrialeko nazio baitako eta nazioarteko arauek babesten dituzte. Erreprodukzioko, banaketako, jakinarazpen publikoko eta transformazioko eskubideak baliatzea FAGOR, S. COOP.i dagokio soil-soilik.

Webgune honetan islatutako izendapen, argazki, irudi, mapa, grafiko, errotulu, zeinu bereizgarri, logotipo eta abar FAGOR, S.COOP.en titulartasunekoak dira, eta berak ditu legez horiek ustiatzeko eskubideak.

Webgune honetara sartzen den erabiltzaileak ezin ditu aurretik aipatutako elementuak kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga edo saldu, ezta lortutako informaziotik eratorritako produktu edo zerbitzu berriak sortu ere.

Erabiltzaileak erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako edukiak ikustea eta kargatzea soilik izango du baimenduta. Gainera, hori ezingo die beste pertsona edo erakunde batzuei hedatu.

Legezko titularraz besteko pertsonek behar ez bezala erabiltzen badituzte, Espainiako eta/edo Europako Erkidegoko ordenamendu juridikoan dauden legezko baliabide guztien bidez salatu eta pertsegitu ahal izango da, titularrak berariazko eta zalantzarik gabeko baimenik eman gabe.

Hirugarrenen jabetza intelektuala eta markak behar bezala nabarmenduta daude, eta orri honetan sartzen den orok errespetatu behar ditu: FAGOR, S.COOP.ek ez du erantzukizunik hartuko erabiltzaileak horri buruz egiten duen erabileragatik, eta hori erabiltzailearen erantzukizun esklusiboa izango da.

LOTURAK EDO ESTEKAK

Aurrez eta espresuki FAGOR, S.COOP.ek horretarako baimenik eman ezean, beste edozein webgunetatik ezingo da webgune honetarako inolako loturarik ezarri.

Webgune honek FAGOR, S.COOP.ek kudeatzen ez dituen beste webgune batzuetarako loturak edo estekak baditu, ez du webgune horien gaineko kontrolik egiten, eta ez du horietan ager daitekeen edukiaren erantzukizunik. Webgune honek izan ditzakeen estekak informazioko erreferentzia gisa soilik eskainiko dira; hori dela eta, ez da bertatik eskainitako edukien, jabeen, zerbitzuen edo produktuen gaineko inolako baloraziorik egingo.

Edonola ere, FAGOR, S.COOP.ek ez du bere gain hartuko aipatutako beste horiek eskainitako zerbitzuekin lotura duen inolako erantzukizunik, horiek dela eta aurkez daitezkeen edozein motatako erreklamazioen eta demanden aurrean.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera eta nabigazio-baldintza orokor hauek, baita arteko edozein harreman ere erabiltzailea eta FAGOR S. COOP. Espainiako legediaren arabera arautuko dira. Izan ere Baldintza hauen existentziatik edo edukitik eratorritako edozein auzi Orokorra edo erabiltzailearen eta FAGOR S. COOP.-en arteko harremanak, Biak alderdiek, beraiei dagokien beste edozein foru espresuki uko eginez, epaitegi eta auzitegien jurisdikzio eta eskumen esklusiboaren menpe Bergara (Gipuzkoa).