Iraunkortasuna
FAGOR TALDEAREN 2020KO IRAUNKORTASUN MEMORIA

Joxean Alustiza Usandizaga
Fagor Taldeko lehendakaria

Pandemiak markatutako urte batean, inoiz baino indar handiagoz ikusi da etorkizun iraunkorrerantz egiteko dagoen beharra eta horren egokitasuna. Fagor Taldearen kasuan, iraunkortasuna gure enpresa jardueraren elementu osagarri izatetik gure estrategiaren erdigunean jartzera igaro den urtea ere izan da 2020a. Fagor 2030 estrategiak jauzi kualitatiboa ekarriko du iraunkortasunaren kudeaketan, eta Fagorrek etorkizun jasangarri eta inklusiboarekin duen konpromisoaren erakusle da. Estrategia hori 2020an zehar interes taldeekin izandako elkarrizketa biziaren emaitza da. Fagorren industria deskarbonizatua, zirkularra, digitala eta inklusiboa eraiki nahi dugu, eta horretan kontzentratuko ditugu gure energiak datozen urte hauetan.

Nor gara
FAGOR 2030

Etorkizuna
hobetzeko lanean

Euskal industria
talde kooperatibo
handiena gara

10.038
lanpostu
1.260
salmentetan
56
inbertsioetan
4
gizarte konpromisorako

Sektoreak

Autogintza

Makina-erreminta

Eguzki energia

Etxetresnak

Ostalaritzarako ekipamendua

Jabetza Industriala

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Fagor
munduan

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Gure konpromiso nagusiak
argi ditugu…

01

Gure negozioak eraldatzea, ekonomia digital, deskarbonizatu eta zirkular baten testuinguruan enplegua sortzen jarraitzeko.

02

Hobetzen eta gure gobernantza eredu demokratikoa garatzen jarraitzea.

03

Testuinguru egokiak sortzea, gure pertsonek beren onena eman dezaten.

04

Gure karbono aztarna murriztea, klima larrialdiari aurre egiteko.

05

Gure lurraldearen eraldaketan inplikatzea.

01
Talde
lehiakorra
eta berritzailea
gara

FAGOR 2030

Etorkizuna
hobetzeko lanean

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

2020 ekitaldiko
emaitza

Fagor Taldearen aldagai ekonomiko-finantzario nagusiak

2019 2020
Salmentak 1.588.469.360 € 1.263.451.826,00 €
Etekinak: interesen, birmoldaketen eta IPDK funtserako ekarpenen aurretik 67.872.644,7 € 28.379.000,00 €
Finantza zor garbiaren ratioak / EBITDA 2,05 2,09
Independentzia ratioa 0,57 0,56

Elkarren lankidetzarako mekanismo nagusiei egindako ekarpenak

2019 2020
Fagor Taldeko birmoldaketak (etekinaren % 10 birmoldaketarako + OEF-FRS %5) 1.819.620 € 1.539.230 €
MONDRAGONeko birmoldaketa (etekinaren %13) 5.590.440 € 1.465.460 €
MONDRAGON FUNDAZIORAKO ekarpena 2.078.730 € 573.270 €
MONDRAGON INBERTSIOETARAKO ekarpena 2.078.730 € 573.270 €

Salmentak

> 1.263.451.826

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Emaitzen
banaketa

Gure etekinen zati batek kooperatiben balantzeak sendotuko ditu, beste zati bat bazkide langileen artean banatzen da eta beste zati batek eragin zuzena du gizartean

Berrikuntza

Berrikuntza funtsezkoa izango da ekonomia digital, deskarbonizatu eta zirkular batera egokitzeko. Berrikuntza eredu ireki batean sinesten dugu, eta gure kooperatiben eraldaketa bizkortu nahi duen berrikuntza ekosistema ireki bat eraikitzen parte hartzen dugu lurraldeko eragileekin.

02
Lurraldean
errotuta dagoen
talde demokratikoa
gara

FAGOR 2030

Etorkizuna
hobetzeko lanean

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Gurea demokrazia enpresaren esparrura zabaldu zuen esperientzia bat da, eta bazkide batek boto bat printzipioaren arabera jokatzen du.

Gure bazkide langileek jabetzan, emaitzetan eta kudeaketan parte hartzen dute, eta gure organo nagusia Batzar Nagusiak dira, hor hartzen baititugu gure etorkizuna zehazten duten erabaki garrantzitsu guztiak.

209
lagun kooperatibetako Kontseilu Sozial eta Errektoreetan parte hartzen

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

4.011
bazkide

Izaera sozietarioa

Kooperatiben eta Taldearen gobernua izaera sozietarioan oinarrituta eraikitzen da. Izaera hori lortzeko, Kontseilu Errektoreak onartu behar du, eta pertsonak kapital ekarpen bat egin behar du. Ekarpen horren zenbatekoa urtero eguneratzen da, eta 2020an 15.577,94 €-koa izan zen.

Batzar Nagusiko bazkide guztien botoak balio bera du, erakundean betetzen duten postua edo kooperatiban duten kapitala edozein dela ere.

Batzar Nagusia

Batzar Nagusia Taldeko kooperatiben borondatea adierazteko organo gorena da. Kooperatiba bazkide bakoitzak 25 bazkide langile bakoitzeko ordezkaritza bat du, eta gutxienez ordezkari bat izango du, bazkide kopurua edozein dela ere. Kooperatiba bazkide bakoitzaren ordezkarien erdiak Kontseilu Errektoreak aukeratzen ditu, eta beste erdiak Batzar Nagusiak, hautagaiak aldarrikatu ondoren.

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Kontseilu
Orokorra

Taldearen ordezkaritza eta gobernu organo kolegiatua da, eta 14 kide titularrez osatuta dago, lehendakari kargua beteko duen pertsonaz gain, zeina zuzenean aukeratuko baitu Taldearen Batzar Nagusiak. Kooperatiba bazkide bakoitzak gutxienez kontseilari bat du, eta gainerako kideak bakoitzaren Kontseilu Errektoreak izendatzen ditu, bazkide langileen kopuruaren arabera.

FAGOR 2030

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Zaintza Batzordea

Organo horren eskumena da, batez ere, urteko kontuak berrikustea eta horiei buruzko txostena egitea, baita hauteskunde prozesuak zaintzea eta bermatzea ere. 3 kide titularrek osatzen dute, eta Batzar Nagusiak aukeratzen ditu.

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Kontseilu Soziala

Bazkide langileek Taldearen administrazioan etengabe parte hartzeko organoa. Kontseilu Orokorraren aholkularitza eta kontsulta organoa da, eta bazkide langileei eragiten dieten gaiei buruzko irizpena ematea eta kooperatiba bazkideen Kontseilu Sozialak koordinatzea dagokio. Gehienez ere 16 lagunez osatua, kooperatiba bazkide bakoitzari gutxienez postu bat betetzea dagokio, eta gainerakoak kooperatiba bazkide bakoitzak duen bazkide langileen kopuruaren arabera.

03
Bere
pertsonak zaintzen
dituen taldea
gara

FAGOR 2030

Etorkizuna
hobetzeko lanean

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Pertsonak gara etorkizuna eraikitzen dugunak, partekatutako proiektuarekiko erantzunkidetasunez, belaunaldi berriei kooperatiba hobea uzteko konpromisoarekin

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Fagorreko
pertsonak

Lanpostuak

Lanpostuak Euskal Herrian

Bazkide mugagabeak

Iraupen jakineko bazkideak

Behin-behineko birkokapenak

Besteren konturako langileak

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Elkartasuna
oinarri

Ibexeko enpresetan, batez beste, zuzendari gorenek 123 halako kobratzen dute plantillako batez besteko ordainsaria. FAGORen, alde hori 3,5ekoa da.

2020ko ordainsariak

Lan Aurrerakinen batez besteko maila % 95,13
Batez besteko lan indizea 2.125
Batez besteko lan indizearen urteko ordainsariaren balioa batez besteko aurrerakinen mailan 45.742,04 €

Ordainsarien gehieneko
aldea:

< 6

Zenbat gehiago kobratzen dute exekutiboek plantillako batez besteko soldatarekin alderatuta?

Fagor batez beste

Ibex 35 enpresak batez beste

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Enplegagarritasuna

Fagorren gure pertsonen enplegagarritasuna sustatzen dugu, gero eta testuinguru automatizatuago eta digitalizatuago batera egokitzeko.

Prestakuntza

Langile bakoitzeko
prestakuntza orduak
batez beste.

Sustapena

  • 64 lehiaketa publikoko prozesuak
  • 15 sustapenak
  • 2 kooperatiben arteko lekualdaketak

Birkokapenak

Fagorren lan poltsaren erabilera

2020
Lan poltsan alta emanda dauden pertsonak 1.800
2020an lanean aritu diren pertsonak 446
Laneratze ratioa %25

Enplegagarritasuna

Fagorren gure pertsonen enplegagarritasuna sustatzen dugu, gero eta testuinguru automatizatuago eta digitalizatuago batera egokitzeko.

Prestakuntza

Langile bakoitzeko
prestakuntza orduak
batez beste.

Sustapena

  • 64 lehiaketa publikoko prozesuak
  • 15 sustapenak
  • 2 kooperatiben arteko lekualdaketak

Birkokapenak

Fagorren lan poltsaren erabilera

2020
Lan poltsan alta emanda dauden pertsonak 1.800
2020an lanean aritu diren pertsonak 446
Laneratze ratioa %25

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Laneko osasuna

Pertsonen segurtasuna eta osasuna zaintzen ditugu, eta, oro har, osasunari lotutako jarduera osagarriak sustatzen ditugu.

%6
absentismo maila

%0,6
absentismoa lan istripuagatik eta gaixotasun profesionalagatik

Genero berdintasuna

FAGORen, lanpostu berdinean, pertsona guztiok soldata berdintasuna dugu. Gure kasuan, soldata arrakalaren arrazoia da erantzukizuneko lanpostuetan oraindik ere gizon gehiago daudela. Datorren urtetik aurrera soldata arrakalaren datua ematen hasiko gara.

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

719.270 €
euskara planetan inbertituta

Euskararen
normalizazioa

Fagorren 20 urte baino gehiago daramatzagu euskara planak garatzen. 2020an egindako inbertsioa: 719.270€

04
Planetarekin
konprometitutako
talde bat gara

FAGOR 2030

Etorkizuna
hobetzeko lanean

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Fagorren energia berriztagarrietan oinarritutako ekonomia zirkular baterako trantsizioarekin konprometituta gaude.

FAGOR 2030

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Karbono aztarna

Gure Net Zero estrategia definitzen ari gara.

2019
TCO2eq/fakturazioa (eurotan) guztira 121.449,33
TCO2eq enplegatuko 33.893,62
TCO2eq / metro karratuko instalazioak 783,32
1., 2. eta 3. mailako berotegi efektuko gasen isuriak 2019
1. mailako tCO2eq 88.736,27
2. mailako tCO2eq 37.101,04
3. mailako tCO2eq 22.422.053,63

FAGOR 2030

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Energia

Energia berriztagarrien erabilera handitzen ari gara

%72
iturri berriztagarrietako energia

446.549.055,53
energia kontsumoa (kWh)

320.592.602,67
iturri berriztagarrietako energia kontsumoa (kWh)

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Materialak eta hondakinak

Material birziklatuen ehunekoa handitzeko eta hondakin gutxiago sortzeko lanean ari gara

Hondakinak (T*)

Hondakin arriskutsuak

Hondakin ez-arriskutsuak

* Datu horiek kooperatiba hauek biltzen dituzte: Fagor Arrasate, Onnera Group, Fagor Ederlan, Fagor Elektronika eta Fagor Automocion

FAGOR 2030 | ETORKIZUNA HOBETZEKO LANEAN

Ura

2020an
52.439,30 m³
ur gutxiago atera dugu.

Ura (m³)

2019 2020
Ateratako ura 594.492,00 542.052,70

FAGOR 2030

05
Garapen
komunitarioa
bultzatzen duen
talde bat gara

FAGOR 2030

Etorkizuna
hobetzeko lanean

Gure lurraldea eraldatzen

Duela 60 urte baino gehiago sortu ginen, parte garen komunitatearen beharrei erantzuteko, eta, beraz, gizartearen erronkak gureak ere badira, eta, horregatik, gure lurraldearen eraldaketan inplikatzen gara.

Debagoiena 2030 garapen jasangarrirako sarearen bultzatzaileak gara.

1.313.531 €-ko
inbertsioa 2020an

Gizartea Fundazioaren bidez, gure eskualdeak behar duen hezkuntza azpiegitura garatzen laguntzen diegu ikastetxe kooperatiboei.

325.412 €
inbertituta 2020an

Mundukide Fundazioaren bidez, garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetzan dihardugu, garapen komunitarioko prozesu endogenoak sortzeko.

102.706 €
inbertituta 2020an

Fagor
Komunitatea

Hainbat ekimen bultzatzen ditugu gure bazkide langileak GJHen lorpenean inplikatzeko.

41.231 €
inbertituta 2020an